TEST PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE


Oznaczenie kwalifikacji: B.33
Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

1. Test składa się z 40 zadań losowanych z bazy pytań.
2. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
3. Aby zdać test musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.
4. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
5. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
6. UWAGA! Po przejściu do następnego pytania nie ma możliwości powrotu do pytań wcześniejszych.