Technik budownictwa
Kwalifikacja B.33
Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

Dla uczniów ZSP nr 1 w Kłodzku opracował J.B. z Kłodzka

Wypełnij pola w tabelach i kliknij przycisk "Sprawdź". Dla uzyskania podpowiedzi kliknij przycisk "Podpowiedz".
Zadanie egzaminacyjne

W przygotowanym zabezpieczonym wykopie zaplanowano wykonanie monolitycznych żelbetowych stóp fundamentowych pod budynek usługowy o konstrukcji szkieletowej. Wokół wykopu wykonano ławy drutowe i wyznaczono osie stóp. Następnie w wykopie ułożono pod fundamenty warstwę chudego betonu podkładowego o grubości 10 cm.
Stopy fundamentowe będą wykonane z gotowej, dostarczonej z wytwórni mieszanki betonowej C 16/20 oraz prętów zbrojeniowych ze stali A-III i A-O, przygotowanych na placu budowy. Do miejsca wbudowania mieszanka betonowa będzie transportowana taczkami, następnie układana i zagęszczana ręcznie. Drewno okrągłe, deski oraz pręty zbrojeniowe będą składowane na placu budowy. Przewiduje się jednokrotne wykorzystanie deskowania.
Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem monolitycznych żelbetowych stóp fundamentowych pod budynek usługowy o konstrukcji szkieletowej.

Projekt realizacji prac powinien zawierać:
1. Wykaz stali zbrojeniowej (sporządzony w tabeli zamieszczonej poniżej).
2. Przedmiar robót (sporządzony w tabeli zamieszczonej poniżej).
3. Zapotrzebowanie na materiały (sporządzone w tabeli zamieszczonej poniżej).
4. Harmonogram prac (sporządzony w tabeli zamieszczonej poniżej).

Do opracowania projektu wykorzystaj:
Rysunek Nr 1 - Rzut fundamentów.
Rysunek Nr 2 - Przekroje stopy fundamentowej.
Załącznik 1 - Masy jednostkowe prętów zbrojeniowych ze stali klas od A-O do A-III N.
Załącznik 2 - Wyciągi z Katalogu Nakładów Rzeczowych 2-02:
- Stopy fundamentowe żelbetowe - Tablica 0204,
- Zbrojenie konstrukcji. Przygotowanie i montaż zbrojenia - Tablica 0290.
oraz tabele zamieszczone poniżej do sporządzenia: wykazu stali zbrojeniowej, przedmiaru robót, zapotrzebowania na materiały oraz harmonogramu prac.

01.jpg
02.jpg
03.jpgTab. 1. Zestawienie stali zbrojeniowej.
Nr prętaŚrednica [mm]Długość pręta [m]Liczba prętów w elemencie [szt.]Liczba prętów we wszystkich elementach [szt.]Długość prętów [m]
Ø Ø
----
----
----
Łączna długość prętów [m]
Masa 1m pręta [kg]
Masa prętów [kg]
Masa całkowita wszystkich prętów [t]


Tab. 2. Przedmiar robót.
Lp. Podstawa Wyszczególnienie robót, obliczenia przedmiaru robót Jednostka miary Liczba
1 KNR
Tab.
Wykonanie 8 stóp fundamentowych z mieszanki betonowej C 16/20
Uwaga! Tu w wersji papierowej wpisujemy obliczenia.

m3

2 KNR
Tab.
Przygotowanie i montaż zbrojenia stóp fundamentowych
- stal A-III, Ø 16
- stal A-0, Ø 6

t
t

Tab. 3. Zapotrzebowanie na materiały.
Lp. Nazwa materiału Obliczenie ilości Jednostka Liczba
1 Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3/m3 * m3 = m3 m3
2 Drewno okrągłe na stemple budowlane m3/m3 * m3 = m3 m3
3 Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm, klasa III m3/m3 * m3 = m3 m3
4 Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm, klasa III m3/m3 * m3 = m3 m3
5 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg/m3 * m3 = kg kg
6 Pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane Ø16, klasy A-III t/t * t = tt
7 Pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie Ø6, klasy A-0 t/t * t = t t