TEST PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE


Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Oznaczenie kwalifikacji: B.18

1. Test składa się z 40 zadań.
2. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
3. Aby zdać test musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.
4. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
5. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
6. UWAGA! Po przejściu do następnego pytania nie ma możliwości powrotu do pytań wcześniejszych.