Dla ZSP nr 1 w Kłodzku opracował J.B. z Kłodzka
ZADANIE I
Zaprojektowano budynek magazynowy o konstrukcji szkieletowej.
Wykonano już żelbetowe stopy fundamentowe. Położono na nich izolację przeciwwilgociową. Należy wykonać 8 słupów żelbetowych o wymiarach podanych na rysunku. Słupy będą wykonane z gotowej i dostarczonej z wytwórni mieszanki betonowej C16/20, układanej ręcznie, zagęszczanej mechanicznie. Zbrojenie będzie wykonane ze stali A-III i A-O, przygotowane na placu budowy.

Polecenia
Sporządź:
1. Tab. 1. Zestawienie stali zbrojeniowej.

Do opracowania wykorzystaj:
1. przekrój słupa żelbetowego - rys. 1.1.
2. tabelę z masami jednostkowymi stali.
rys_1_1.jpg
rys_1_2.jpg


Tab. 1. Zestawienie stali zbrojeniowej.

Nr pręta Średnica [mm] Długość pręta [m] Liczba prętów w elemencie [szt.] Liczba prętów we wszystkich elementach [szt.] Długość prętów [m]
Ø Ø
----
----
Łączna długość prętów [m]
Masa 1m pręta [kg]
Masa prętów [kg]
Masa całkowita wszystkich prętów [t]