Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku

Jesteśmy szkołą nr 1 - zbuduj z nami swoją przyszłość


Strona główna Archiwum Konkursy Nauczyciele Dla maturzystów


27 marca 2015 r. Dzień Otwarty ZSP nr 1, zapraszamy wszystkich do odwiedzenia  naszej szkoły!

TO SIĘ ZDARZYŁO 33 LATA TEMU

      Już od 33. lat prof. dr hab. inż. Wacław Żenczykowski patronuje naszej szkole. Oddaliśmy się w Jego opiekę 17 grudnia 1977 r. po kilkuletnich przygotowaniach.

 

Funkcjonująca od 1965 roku trzyletnia Szkoła Rzemiosł Budowlanych a następnie czteroletnie Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne i inne typy szkół budowlanych długo nie miały swojego imienia.

Do roku 1970, do wypustu ostatnich absolwentów Liceum Pedagogicznego im. Tadeusza Kościuszki nie planowano nadania imienia szkole budowlanej i z pełnym szacunkiem odnoszono się do patrona Liceum Pedagogicznego. Od września 1970 roku szkoła budowlana w dalszym ciągu była bezimienna.

W owym właśnie okresie pojawiły się pierwsze propozycje dotyczące nadania szkole budowlanej imienia i przekazania sztandaru. W latach 1970-1975 trwały rozmowy, spory i dyskusje zakończone preselekcją kandydatów na patrona szkoły.

Spośród kilkunastu kandydatów zgłoszonych przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców do finału dostało się dwóch: Tadeusz Kościuszko i Wacław Żenczykowski.

W postępowaniu plebiscytarnym patronem szkoły został wybrany Wacław Żenczykowski. Urzekł On ówczesną społeczność szkolną ogromną pracowitością, rzetelnością i konsekwencją w twórczym działaniu. Pokazał swoją drogą życiową i wyjątkowymi dokonaniami że można ze skromnych uwarunkowań bytowych dojść do katedry uczelnianej, zaprojektować i wznieść dziesiątki wspaniałych obiektów budowlanych, stanąć w szeregu obrońców ojczyzny, być innowatorem oraz teoretykiem i praktykiem sprawnego organizowania zadaniowych zespołów ludzkich, doskonałym nauczycielem akademickim i autorem fundamentalnego podręcznika „Budownictwo ogólne” jak też wielu wysoce wyspecjalizowanych publikacji technicznych.

      Przez cały 1976 i kilka miesięcy 1977 roku przygotowywaliśmy szkołę do nadania imienia i przekazania sztandaru. Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele przepracowali społecznie w szkole setki godzin.  Każdy miał bowiem świadomość uczestnictwa w zdarzeniu wyjątkowym. To w tym okresie dokonano radykalnych korzystnych zmian w układach funkcjonalnych budynków A i B , ich wyposażeniu i estetyce, wzniesiono budynek C, salę gimnastyczną i boiska.  Dokonania te dobrze służą kolejnym rocznikom uczniów zasiadających w ławach szkolnych.

     Dobrze będzie, jeśli w tych gorących dniach klasyfikacji semestralnej choć przez chwilę myśli Twoje pobiegną do tego wyjątkowego dla szkoły zdarzenia i ówczesnej społeczności szkolnej, która twórczo w nim uczestniczyła.

Wszakże „przeszłość - jest to dziś, tylko cokolwiek dalej”.  I warto wiedzieć, skąd się przybywa, gdzie się jest oraz dokąd zmierza, bowiem człowiek bez pamięci o przeszłości nie ma przed sobą jasnej przyszłości.

      Zachęcam do obejrzenia kilku załączonych zdjęć ilustrujących minione czasy, wyjątkowe zdarzenia i osoby w nich uczestniczące – Marian Fornalski.

 

 

 

 

 

 

 

WIĘCEJ OKOLICZNOŚCIOWEGO MATERIAŁU FAKTOGRAFICZNEGO  ZNAJDZIESZ W ELEKTRONICZNEJ WERSJI KRONIKI SZKOŁY PAŃSTWA IWONY I JERZEGO B. ORAZ W ORYGINALNYCH KRONIKACH DOSTĘPNYCH W BIBLIOTECE SZKOLNEJ.

Marian Fornalski