Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku

Jesteśmy szkołą nr 1 - zbuduj z nami swoją przyszłość


Strona główna Archiwum Konkursy Nauczyciele Dla maturzystów


27 marca 2015 r. Dzień Otwarty ZSP nr 1, zapraszamy wszystkich do odwiedzenia  naszej szkoły!

MOTYWACJA

      Jest to proces w trakcie którego dochodzi do wzbudzenia, zorganizowania i realizacji określonych działań ukierunkowanych na osiągnięcie zamierzonego efektu w celu zaspokojenia ludzkich potrzeb /łac. movere =poruszać, popychać, zachęcać, pobudzać/. To samoregulacja mająca na celu doprowadzenie do równowagi wewnętrznej podmiotu. Ten brak równowagi spowodowany jest częściowym lub całkowitym niezaspokojeniem potrzeb człowieczych. Zatem niezaspokojone potrzeby oraz instynkty i aspiracje można traktować jako podstawowe motywatory ludzkiego działania.

Motywację można zobrazować następująco:

   Chcąc uniknąć skrajnie niekorzystnej motywacji zobrazowanej przykładem pierwszym, należy wykonać w pełnym zakresie, a nawet z małą nadwyżką wszystkie powinności wynikające z pełnionych ról społecznych – roli córki, syna, uczennicy, ucznia, koleżanki, kolegi, członka zespołu sportowego czy też hobbystycznego. Spełnienie tego warunku daje podmiotowi poczucie przydatności, gwarantuje pełną samorealizację i zapewnia olbrzymi obszar osobistej wolności. Możliwe jest takie ułożenie sobie środowiskowego i społecznego działania, aby funkcjonalnie wpasować się w ten czwarty, najkorzystniejszy dla Ciebie model motywacji.

Wystarczy tylko:

a/ zorientować się na następujące motywatory pozytywne: wysoki poziom wiedzy i umiejętności, najwyższe oceny, nagrody, pochwały, wyróżnienia, świadectwa i dyplomy, szacunek i poważanie, wysoki status społeczny,

w przyszłości interesująca oraz dobrze wynagradzana praca, awanse, premie, odznaczenia, medale,

b/ unikać motywatorów negatywnych takich jak: upomnienia, nagany, kary, ponaglenia, zagrożenie drugorocznością czy też w przyszłości nietrwałością stosunku pracy.

   Przyjmując określoną koncepcję psychologiczną, w odniesieniu do ogólnego modelu działania człowieka /bodziec –wzbudzenie – działanie – efekt/, schematycznie motywację przedstawić można również następująco:

 

Motywację można rozpatrywać i interpretować także:

a/ w aspekcie rozwoju ewolucyjnego jako: tropizmy, odruchy, instynkty, popędy pierwotne i wtórne, zachowania normatywne i autonomiczne,

b/ w aspekcie fizjologicznym jako: aktywność komórek i tkanek, chemiczne procesy w płynach ustrojowych, reakcje immunologiczne, lokalne i globalne ruchy motoryczne, fizjologiczne zmiany narządowe, zachowania oparte na komunikacji społecznej, wewnętrzna aktywność obrazowo-emocjonalna, myślenie, aktywność pojęciowa i symboliczna, funkcjonowanie w obszarze modeli poznawczych,

c/ w aspekcie form przejawiania się i wskaźników jako: ekspresję emocjonalną i reakcje niewerbalne, decyzje i preferencje, opory, współdziałania, inicjatywy, aspiracje, samodzielne podejmowanie zadań i osiąganie celów.

Po tej zwartej i treściwej prezentacji istoty motywacji, zechciej jeszcze spojrzeć na jej humorystyczną rysunkową interpretację.

I wcale nie lekceważ jej wychowawczego

oraz edukacyjnego znaczenia !

  

Marian Fornalski – psycholog szkolny