Mozaika czy archaiczna lamperia
Od połowy września br. trwa remont korytarza w budynku A naszej szkoły. Uczniowie kl. II i III w ramach zajęć praktycznych pod fachowym kierunkiem nauczycieli p. Marka Opiłki i p. Bogusława Sroki wykonują prace polegające na przygotowaniu podłoża pod tynk mozaikowy zgodnie z wymogami technologicznymi.
Korzystne parametry techniczne tynków mozaikowych , różnobarwne ziarna wykonane na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem naturalnego marmuru i wysokiej jakości barwionego kruszywa kwarcowego pozwalają na ich szerokie stosowanie tak wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
Powierzchnie, na które można nakładać tynki mozaikowe, muszą być oczyszczone ze starych powłok malarskich olejnych i wszelkich zanieczyszczeń, które mogłyby osłabić przyczepność.
Uczniowie bardzo starannie przygotowują podłoże dobierając prawidłowo narzędzia i sprzęt usuwając wysłużoną powłokę olejną, metodą opalania. Na efekty nie będziemy długo czekać zapewniają nauczyciele nadzorujący jak i uczniowie, a to świadczy o dobrej współpracy.

tekst i foto. Cecylia Kasprzak

Zajęcia praktyczne podczas, których uczniowie klas II i III o specjalności murarz i technolog robót wykończeniowych w budownictwie, wykonują prace przygotowujące podłoże pod tynk mozaikowy w budynku A szkoły.

Kliknij na miniaturę, aby powiększyć zdjęcie.
zdjecia233
Farbę olejną należy usunąć z powierzchni ścian aby zwiększyć przyczepność podłoża pod tynk mozaikowy.
zdjecia234
Farbę olejną należy usunąć z powierzchni ścian aby zwiększyć przyczepność podłoża pod tynk mozaikowy.
zdjecia235
Farbę olejną należy usunąć z powierzchni ścian aby zwiększyć przyczepność podłoża pod tynk mozaikowy.
zdjecia236
Farbę olejną należy usunąć z powierzchni ścian aby zwiększyć przyczepność podłoża pod tynk mozaikowy.
zdjecia237
Tak wygląda ściana po usunięciu starej farby olejnej.
zdjecia238
Tak wygląda ściana po usunięciu starej farby olejnej.
zdjecia239
Usuwanie starej farby olejnej z powierzchni ścian.
zdjecia240
Usuwanie starych powłok malarskich opalarką to skuteczny i uproszczony sposób, oznajmia uczeń kl. II a ZSZ Dawid Szpakowicz. Paweł Seweryniak dodaje z uśmiechem, że to prosta i niezbyt pracochłonna metoda.
zdjecia241
Wzmacnianie narożników.
zdjecia242
Wzmacnianie narożników.
zdjecia243
Uczeń Jakub J. kl. lI a – murarz wyrównuje podłoże zaprawą tynkarską pod czujnym okiem nauczyciela p. Bogusława Sroki.
zdjecia244
Uczeń Jakub J. kl. lI a – murarz wyrównuje podłoże zaprawą tynkarską.
zdjecia245 zdjecia246
Już wkrótce, ściany korytarza będą pokryte warstwą tynku mozaikowego, podobnie jak w holu mówi p. Bogusław Sroka.
zdjecia247
Uczeń kl. II z ZSZ, Szymon Bezrukow uważnie słucha instruktażu udzielanego przez nauczyciela P. M. Opiłkę.
zdjecia248
Podłoże wymaga fragmentarycznego uzupełnienia zaprawą tynkarską gipsową tłumaczy p. Marek Opiłka.
zdjecia250
Zaprawę tynkarską nakładam pacą stalową i dokładnie wyrównuję tłumaczy uczeń kl. II a ZSZ Andrzej Turulski .
zdjecia251
Nieźle mi idzie oznajmia Andrzej.
zdjecia252 zdjecia256
To już ostatni gwóźdź, który wyciągam mówi zadowolony Marcin Podświstajło z kl. IIa ZSZ.
zdjecia257