Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku

Jesteśmy szkołą nr 1 - zbuduj z nami swoją przyszłość


Strona główna Archiwum Konkursy Nauczyciele Dla maturzystów


27 marca 2015 r. Dzień Otwarty ZSP nr 1, zapraszamy wszystkich do odwiedzenia  naszej szkoły!

 

KLASA O PROFILU POLICYJNYM W ZSP nr 1 w KŁODZKU

 

Zapraszamy gimnazjalistów klas III do zapisywania się do klasy przygotowującej do służby w Policji.

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku  informuje, że w dniu 27 lutego 2012 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Policji przy    ul. Chopina 2 w Kłodzku zostało podpisane Porozumienie o Współpracy między Komendą Powiatową Policji w Kłodzku i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku pod honorowym patronatem Starosty Kłodzkiego Macieja Awiżenia. Jest to pierwsze porozumienie tego typy w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki, dotyczące m.in. pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki bezpieczeństwa  i porządku publicznego państwa, kształtowania pozytywnego wizerunku Policji i służby w niej, wychowania patriotycznego i edukacji prawnej młodzieży, integrowania środowiska policyjnego i młodzieży szkolnej.

W ramach przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”, który będzie prowadzony również przez funkcjonariuszy Policji, uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się m.in. ze specyfiką służby w Policji, z prawami i obowiązkami funkcjonariuszy policji na bazie Ustawy o Policji.  Na zajęciach wychowania fizycznego realizowane będą elementy toru sprawnościowego oraz samoobrony.   

Zapraszamy gimnazjalistów klas III do zapisywania się do klasy przygotowującej do służby w Policji. 

 

Zobacz film: