Uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej