Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku

Jesteśmy szkołą nr 1 - zbuduj z nami swoją przyszłość


Strona główna Archiwum Konkursy Nauczyciele Dla maturzystów


27 marca 2015 r. Dzień Otwarty ZSP nr 1, zapraszamy wszystkich do odwiedzenia  naszej szkoły!

Światowy Dzień Turystyki.

Dodano: 19.09.2014.

 

TURYSTYKA  ŚWIATOWA, REGIONALNA i LOKALNA

 

       27 września to Światowy Dzień Turystyki.

 

Turystyka  to zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Słowo pochodzi od francuskiego pojęcia tour, które oznacza wycieczkę kończącą się powrotem do miejsca, z którego nastąpił wyjazd.

 

      Święto zostało ustanowione w 1979 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki działającej z ramienia ONZ. Obchody mają kształtować społeczną świadomość dotyczącą znaczenia i roli turystyki we współczesnym świecie, zarówno w aspekcie kulturowym, politycznym jak i gospodarczym. Najczęściej odwiedzanymi państwami w skali globalnej są Francja, Stany Zjednoczone i Chiny. Liczba turystów stale rośnie, głównie ze względu na nieustannie zwiększające się możliwości swobodnego i niedrogiego przemieszczania się. Dawniej, zwłaszcza w XVII i XVIII wieku popularny był w Europie tzw. Grand Tour, czyli podróż, w którą wyruszali arystokraci i intelektualiści w celu nabrania dobrych manier, obycia w świecie sztuki i kultury oraz wyrobienia gustu artystycznego. Grand Tour odbyli między innymi Monteskiusz, Lord Byron, Wolfgang Amadeusz Mozart czy Stanisław August Poniatowski. Za współczesny odpowiednik Grand Tour uważa się dziś niekiedy tzw. gap year, czyli rok przerwy po szkole średniej, który poświęca się na zwiedzenie świata przed rozpoczęciem studiów.

 

Twoja aktywność krajoznawcza i turystyczna stanowi integralną część szkolnego procesu dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego i służy w szczególności:

-         poznawaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii, oraz rozwijaniu aktywności poznawczej,

-         poznawaniu kultury i języka innych narodów,

-         poszerzaniu wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego

     i kulturalnego,

-         wspomaganiu rodziny i szkoły w procesie wychowania,

-         upowszechnianiu zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

-         podnoszeniu kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,

-         upowszechnianiu form aktywnego wypoczynku,

-         przeciwdziałaniu patologii społecznej.

 

Twojej uwadze polecam wybrane następujące regionalne ciekawostki turystyczne:

 

1.    Zbudowane zostały schody drewniane, pomost i bariera ochronna na platformie widokowej przy Krzyżu nad Urwiskiem na Górze Bardzkiej w Bardzie. Poprawiono dojście i widok na Bardo oraz przełom antecedentny Nysy Kłodzkiej.

2.    Wykonano piękną i funkcjonalną nową kładkę z drewna na Topieliskach pod Zieleńcem /tundra pleistoceńska/.

3.    Trasie zjazdowej z Serlicha od Masarykowej Chaty do Zieleńca nadano nowy profil, wyposażono ją w instalację do sztucznego naśnieżania oraz oświetleniową. Budowany jest przy niej nowy wyciąg kanapowy. Zmieniono fragment przebiegu niebieskiego szlaku z Zieleńca na Serlich, ponieważ kolidował on z przesuniętą nartostradą. Teraz szlak ten dochodzi do Przełęczy pod Serlichem przy dużym parkingu i następnie granicą doprowadza do Masarykowej Chaty.

4.    Od 15 września do 31 grudnia 2014 r. jest i będzie zamknięta droga wjazdowa z Polany YMCA na Błędne Skały do Rozdroża pod Lelkową  oraz niebieski szlak turystyczny ze względu na remont drogi. Do Błędnych Skał z Polany YMCA można dojść ścieżką edukacyjną im. Kazimierza Klimowicza. Ze zwiedzaniem Błędnych Skał najlepiej zaczekać do końca remontu dróg i tras, czyli do następnego roku.

5.    Wykonano regulację koryta rzeki Wilczki przy wpływie do Międzygórza, poprawiono szutrowe drogi w okolicach Średniaka i system spływu wód stałych oraz opadowych z Masywu Śnieżnika.

6.    Północne zbocze Czarnej Góry i Przełęcz Puchaczówka wzbogaciły się o nową bacówkę oraz mały wyciąg narciarski. Ze szczytu Czarnej Góry, Góry Skowroniej oraz ze Śnieżnika – jak zwykle najlepsze widoki !

 

 

mgr Marian Fornalski

 przewodnik sudecki i pilot wycieczek