Wykopki 2015

Uczniowie ZSP nr 1 w Kłodzku pomagają okolicznym rolnikom w zbiorze ziemniaków.