Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku

Jesteśmy szkołą nr 1 - zbuduj z nami swoją przyszłość


Strona główna Archiwum Konkursy Nauczyciele Dla maturzystów


  Nabór 2018/2019  
Oferta edukacyjna Dni Otwarte (tak było) Regulamin rekrutacji Wniosek o przyjęcie do szkoły Dokumenty do druku

Archiwum rok szkolny 2016/2017

 

Oferta ZSP nr 1 w Kłodzku na rok szkolny 2017/2018

Gimnazjalisto do Ciebie należy wybór...


Klasy technikum:

 

 

 

 

Klasy branżowe:

 

 

 Zakończenie roku szkolnego w ZSP nr 1BUDOWLANKA MISTRZEM SPORTU W POWIECIE !!!

W dniu wczorajszym nasza szkoła odebrała dyplom i puchar za zajęcie pierwszego miejsca w rywalizacji sportowej powiatu kłodzkiego w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Szczególne podziękowania dla naszych uczniów zaangażowanych w różne dyscypliny sportowe oraz dla całej katedry wychowania fizycznego- GRATULACJE !!!


Reprezentacja ZSP nr 1 w Kłodzku

Reprezentacja naszej szkoły w ostatnim dniu obchodów 56 Dni Kłodzka.


Wycieczka na budowę obwodnicy

Dnia 14.06.2017 grupa uczniów klasy 1 a i 2 a TB odbyła wycieczkę zawodoznawczą na teren budowy obwodnicy Kłodzka. Uczniowie mogli zobaczyć obiekty drogowe, mostowe i zapoznać się z najnowszą technologią wykonywanych prac. Opiekunem wycieczki była p. Jolanta Borewicz, a wycieczkę oprowadzał inspektor nadzoru p. Bernard Michalski


Praktyka szybko mija :)


Zajęcia dla przedszkolaków :)

Uczniowie klasy 2 a LO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku: Gabrysia Morończuk, Paulina Iwanicka, Marcela Sztandera oraz Kuba Sypniewski, przeprowadzili zajęcia dla zerówkowiczów w zaprzyjaźnionym ZPŻ Nr 2. Tematem zajęć była rozmowa z dyspozytorem podczas wzywania pogotowia ratunkowego. Dzieci - pod czujnym okiem uczniów - uczyły się jak powinno przeprowadzać się rozmowę z dyspozytorem medycznym, jakie są numery alarmowe w Polsce i UE. To już kolejne - profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone -zajęcia dla dzieci zorganizowane przez uczniów tej klasy i cieszące się dużym zainteresowaniem przedszkolaków. Ciepłe przyjęcie przez dzieci, Panie wychowawczynie oraz Dyrekcję sprawia, że zawsze bardzo chętnie tam wracamy i młodzież ma motywację do opracowywania nowych interesujących zajęć dla dzieci! Katarzyna Wolak – opiekun grupy.


Wizyta w Szkole Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu

W dniu 02 czerwca uczniowie klasy mundurowej 1 d Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku wzięli udział w pikniku w zorganizowanym przez dyrekcję Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu. W trakcie pikniku nasi uczniowie zaprezentowali program umiejętności wojskowych nabytych w trakcie zajęć szkolnych. Pokazowe towarzyszyło żywe zainteresowanie zgromadzonych dzieci, które wyrażało się w licznie zadawanych pytaniach, przymierzaniu mundurów wojskowych, malowaniu twarzy kredkami maskującymi. Pozytywne emocje udzieliły się naszej młodzieży, która bez reszty zaangażowała się w zabawę z dziećmi. Godnym podkreślenia jest także serdeczne przyjęcie że strony dyrekcji, wychowawców a szczególnie dzieciaków. Chcielibyśmy żeby nawiązana współpraca z powodzeniem była kontynuowana w przyszłości.


V Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych

W dniach 1-2 czerwca 2017 roku w Zakopanem odbył się V Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych, każde Województwo było reprezentowane przez jedną drużynę z wytypowanej szkoły. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku miał zaszczyt reprezentować Województwo Dolnośląskie, po zaciekłej rywalizacji drużyna z Kłodzka zajęła 14 miejsce. Celem przeglądu jest popularyzacja klas mundurowych, jako oferty edukacyjnej szkół, integracja młodzieży, prezentacja poziomu wyszkolenia młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Przegląd jest formą rywalizacji zespołów w zakresie musztry indywidualnej i zespołowej zgodnej z regulaminem musztry Sił Zbrojnych RP. Organizatorem V Przeglądu Musztry Klas Mundurowych byli Małopolski Kurator Oświaty we współpracy z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Starostą Tatrzańskim oraz Burmistrzem Miasta Zakopane.


KŁODZKA MODA NA CZYTANIE

 Dnia 31maja 2017r klasy integracyjne Ia LO i  IIa LO pod opieką p.  Magdaleny Zaremby i p. Ireny Szczepankiewicz brały udział w projekcie zorganizowanym przez Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną oraz Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe pod hasłem „ Czytam bo lubię”. W projekcie uczestniczyło ponad 600 uczniów z różnych szkół. Młodzież miała okazję spotkać się m.in. : z aktorem Pawłem Królikowskim, v-ce burmistrzem Kłodzka, autorką książek, komandosami i strażakami.

 


WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Dnia 30 maja 2017 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego przygotowane przez opiekunów Annę Satławę i Anetę Markowską. W wyniku głosowania przewodniczącą szkoły została Dagmara Hybsz- gratulujemy i życzymy dużo sukcesów w szkolnych obowiązkach.


SPOTKANIE Z REŻYSEREM

           Dnia 30.05.2017r. w  Muzeum Ziemi Kłodzkiej klasa Ie TPB pod opieką p. Ireny Szczepankiewicz reprezentowała naszą szkołę w spotkaniu z reżyserem Robertem Stando. Dokumentalista zaprezentował 4 swoje wspaniałe filmy. Nasza uczennica Wiktoria Stefańska zdobyła II miejsce w dyskusji nad filmami.

 


Pion Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

 

Klasy mundurowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku zostały objęte programem pilotażowym wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. W województwie tylko 4 szkoły zostały zakwalifikowane do programu.

 

KORZYŚCI DLA NASZYCH UCZNIÓW

 Absolwenci naszej szkoły biorący udział w projekcie mogą liczyć na:

• odbycie skróconego, poligonowego szkolenia przygotowawczego dla ochotników, kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;

• pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;

• przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji);

• stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

• Uzyskania państwowego certyfikatu dotyczącego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej.

• Dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia.

 


Fotorelacja praktyki zagraniczne

 

Rozpoczęły się zagraniczne praktyki zawodowe uczniów klas trzecich Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku „Budowlanki”. Wyjechali, aby zdobyć kompetencje, umiejętności i doświadczenia, które pomogą w lepszym rozwoju zawodowym.

 

Kliknij obrazek by przejść do albumu Malta

 

Kliknij obrazek by przejść do albumu Włochy

 


Wizyta w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych.

W dniu dzisiejszym uczniowie klas pierwszych technik logistyk profil mundurowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku " Budowlanki" brali udział w szkoleniu w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu na terenie kompleksu przeznaczonego do szkolenia w zakresie organizacji przepraw wodnych pływających transporterów samobieżnych, kutrów oraz szkolenia obsług silników zaburtowych. Uczniowie naszej szkoły zapoznali się ze sprzętem wykorzystywanym przez wojska inżynieryjne min z : PTS(gąsienicowy transporter pływający) to dwuśrubowa jednostka pływająca na podwoziu gąsienicowym przeznaczona do przepraw desantowych popularna amfibia, zapoznali się również z parkiem maszynowym i kutrami patrolowymi. Najbardziej interesującym dla młodych adeptów punktem całodniowego szkolenia była możliwość sprawdzenia sprzętu w praktyce. Uczniowie jeździli PTS po poligonie i przy ich pomocy pokonywali też przeszkody wodne na Odrze, odbyli także kurs kutrem patrolowym po Odrze. Wyjazd do Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu był jednym z elementów realizowanego w ZSP nr 1 w Kłodzku szkolenia podstawowego wojskowego na podstawie którego absolwenci klas mundurowych będą mieli skróconą służbę przygotowawczą do wojska.


Otwarcie wystawy "Kłodzko w kadrze w okresie powojennym"

Otwarcie wystawy "Kłodzko w kadrze w okresie powojennym".
Projekt „Kłodzko w kadrze w okresie powojennym” powstał w ramach Trzeciego konkursu grantowego „Szkoła w działaniu” organizowanym przez Fundację „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku.
Realizowaliśmy go od lutego. Głównym jego celem było:
- rozwinięcie przynależności do naszej małej ojczyzny,
- poszerzenie wiedzy o tradycji kulturowej Kłodzka w latach 1945-1960,
- oraz zauważenia zmian w nim zachodzących do lat 60tych.
W trakcie projektu mieliśmy możliwość dostrzeżenia piękna i walorów turystycznych naszego miasta.
Z ramienia szkoły za realizację projektu odpowiadają pani Magdalena Zaremba i pan Jarosław Błauta, którzy razem z uczennicami I klasy Liceum Ogólnokształcącego tj. Dagmarą Hybsz, Natalią Brzezowską, Wiktorią Gol, Marceliną Gniazdowską i panią Katarzyną Hybsz (rodzicem), utworzyli nieformalną grupę pod nazwą „Kłodzcy szperacze”.
Efektem finalnym naszego projektu jest wystawa, która dzisiaj została otworzona.
Z wielką przyjemnością uczestnicy otwarcia wysłuchali konferencji pt. „Kłodzko w latach 1945-1960” wygłoszonych przez panią Joannę Stoklasek-Michalak z Muzeum Ziemi Kłodzkiej oraz pana Tomasza Żabskiego, przedstawiciela Towarzystwa Przyjaciół Kłodzka. Wystawie fotograficznej towarzyszyła również wystawa prac plastycznych uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku pod tytułem MOJE MIASTO KŁODZKO.
ZAPRASZAMY Szanownych Państwa, Mieszkańców Kłodzka i okolic, do oglądnięcia wystawy!!! - ZSP nr 1 (aula C), która będzie trwała do 17 czerwca 2017 r.
fot: Joanna Żabska - Euroregio Glacensi

 

 


Ćwiczenia przed V Ogólnopolskim Przeglądem Musztry Klas Mundurowych w Zakopanym

 


 Zajęcia na strzelnicy klasy I D


Wycieczka śladami św. Jana Nepomucena

W dniu 12 maja, w piątek, uczniowie naszej szkoły wraz z ks. Michałem wyruszyli na wycieczkę śladami św. Jana Nepomucena, do Pragi w Czechach. Europejska stolica Praga, położona niczym Rzym na kilku wzgórzach nad brzegiem rzeki Wełtawy, słynie z tradycji oraz z przepięknej architektury, zachwyca swoim urokiem turystów i mieszkańców. Czas wycieczki miał przybliżyć kulturę, tradycję, historię i zwyczaje Czech. Z przewodnikiem grupa udała się do świątyni Matki Bożej Śnieżnej. Po Mszy św. i pamiątkowej fotce przy kościele wszyscy skierowali się na Most Karola. Po drodze młodzież mogła zobaczyć Praski Zegar Astronomiczny z ruchomymi figurkami 12 apostołów. Pod figurą Karola, na tle Wełtawy i zamku, została zrobiona kolejna wspólna fotka. Po dotarciu na miejsce wrzucenia św. Nepomucena do Wełtawy młodzież mogła dotknąć płaskorzeźby św. Jana, co wg krążącej legendy ma zapewnić powrót do tego miasta lub spełnienie marzeń. Przyszedł czas na przejście do Kościoła Matki Bożej Zwycięskiej, do figurki Praskiego Dzieciątka Jezus. Modlitwa do Dzieciątka, pamiątkowe obrazki – i grupa, wędrując w kierunku Senatu z pięknym parkiem, słynnymi Ogrodami Wallensteina, zrobiła przerwę na pyszne lody. O godzinie 16.00 nasi wycieczkowicze z ZSP nr 1 wyruszyli w drogę powrotną do Kłodzka. ks. Michał Jelonek

 


11 maja 2017 30 uczniów z klas II c i II d technik logistyk wzięło udział w wycieczce zawodoznawczej do firmy Amazon we Wrocławiu. W czasie pobytu w magazynie WRO II należącym do światowego koncernu Amazon mogliśmy zobaczyć jak wygląda droga produktu od dostarczenia do magazynu poprzez zamówienie klienta do etapu końcowego jakim jest kompletacja, pakowanie i wysyłka zamówienia. Wykorzystywana do tego celu logistyka przepływu informacji i produktu pokazała nam praktyczne zastosowanie treści  teoretycznych jakie poznają uczniowie na lekcjach w szkole.


Podpisanie umowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku "Budowlanka" z Państwową Wyższą Szkołom Zawodową w Nysie

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku "Budowlanka" - mgr Rafał Olecha i Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie - prof. Przemysław Malinowski w piątek 12 maja 2017 roku podpisali umowę o współpracy.

Głównymi punktami umowy są: współpraca w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzującej wiedzę, poszerzenie oferty edukacyjnej oraz promocja kierunków kształcenia Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie i uatrakcyjnienie kształcenia zawodowego w ZSP nr 1 w Kłodzku.W ramach współpracy uczniowie naszej szkoły będą mogli korzystać z nowoczesnych laboratoriów w Nysie i wykładów pracowników naukowych uczelni. Podpisanie umowy umożliwi nam uatrakcyjnić kierunki kształcenia o nowoczesne rozwiązania dydaktyczne z uczelni wyższych.
-Technicy budownictwa będą mieli warsztaty z architektury, urbanistyki i renowacji zabytków;
-Klasy mundurowe o profilu technik logistyk poszerzą swoją wiedze o kryminologie i kryminalistykę oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwo systemów informatycznych i bezpieczeństwem wewnętrznym;
-Technicy logistycy zapoznają się z automatyzacją produkcji i systemami mechatronicznymi, inżynierią jakości zarządzaniem innowacjami i projektami także z zarządzaniem produkcją i usługami;
-Technicy analitycy zapoznają się z kosmetologią oraz z chemią i technologią kosmetyków;
-Uczniowie będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy z ratownictwa medycznego, specjalnością trenera osobistego.

 


Grupa uczestnicząca w projekcie Erasmus odbywała zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego w marcu i kwietniu. Uczniowie brali udział w ciekawych i rozwijających ćwiczeniach językowych. Życzymy im powodzenia w praktykach i miłej podróży. Wylatują 21 maja.


Fotorelacja Fundacji Commando z obozu mundurowego klas pierwszych ZSP nr 1 w Kłodzku


Dzień z logistyką w WSB Wrocław

Uczniowie klas I A TB oraz I i II TL wzięli udział w dniu z logistyką w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W czasie wizyty brali oni udział w wykładzie "Logistyka oczami profesora" oraz w tematycznych warsztatach logistycznych. Uczniowie wysłuchali również relacji z wyprawy Pani Małgorzaty Wojtaczek na Biegun Południowy.


 Matura w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku.

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się matura dla tegorocznych 80 Absolwentów klas czwartych technikum logistycznego, technikum budownictwa, technikum ochrony środowiska oraz trzyletniego liceum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku . Maraton maturalny zaczął się tradycyjnie pisemnie od języka polskiego z zakresie podstawowym i rozszerzonym a przed naszymi maturzystami jeszcze matematyka, język obcy i wybrany przedmiot dodatkowy oraz język polski i język obcy ustnie przed komisją egzaminacyjną. Ostatnie egzaminy maturalne będą miały miejsce 23 maja. Zdający o wynikach egzaminu dowiedzą się w wersji ustnej po zakończonym egzaminie natomiast w wersji pisemnej dopiero 30 czerwca. Nasi Absolwenci są pełni optymizmu przed kolejnymi egzaminami i spokojnie podejdą do kolejnych arkuszy maturalnych.
 

Relacja w TV Kłodzka


 

Dodano: 28.04.2017 r.

Zakończenie roku szkolnego

Maturzystów ZSP nr 1 w Kłodzku
 

Zakończenie :) III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IV TECHNIK BUDOWNICTWA IV TECHNIK LOGISTYK IV TECHNIK LOGISTYK IV TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej imprezy

 

 

Dodano: 24.04.2017 r.

Umowa z firmą Kayser
 

W dniu dzisiejszym w siedzibie firmy Kayser Automotive Systems Kłodzko Sp. z o.o. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku reprezentowanym przez Starostę Kłodzkiego Macieja Awiżenia, Wicestaroste Małgorzate Jędrzejewską - Skrzypczyk i dyrektora Rafała Olecha a firmą Kayser przedstawicielem której była Pani Małgorzata Borkowska i przy udziale Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ze strony której umowę sygnował Wiceprezes Krzysztof Drynda.Umowa dotyczy współpracy w obszarze edukacji zawodowej, zapewniający wszechstronny rozwój umiejętności uczniów uwzględniając ich indywidualne predyspozycje. Porozumienie pozwoli wykorzystać potencjał edukacyjny szkoły, gospodarczy i technologiczny Firmy na rzecz kształcenia zawodowego młodzieży. Uczniowie z całego obszaru powiatu kłodzkiego będą mieli zapewnione stypendia naukowe( 1 rok 300 zł brutto,2 rok 400 zł brutto i 3 rok 500 zł brutto), praktyki na terenie zakładu Kayser, środki bhp, wyprawkę szkolną, dojazdy na praktykę oraz dostęp do nowoczesnych technologii w ramach klasy patronackiej ślusarz operator maszyn i urządzeń.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej imprezy

 

 

Dodano: 24.04.2017 r.

STRZELNICA W POLANICY

Nasi "snajperzy": :) z klasy 1 c na strzelnicy doskonali swoje umiejętności strzeleckie pod opieką Pani Izabeli Kapitan.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej imprezy

 

 

Dodano: 24.04.2017 r.

Wycieczka

Wycieczka

 

 

 

Dodano: 12.04.2017 r.

Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych

Dnia 12 kwietnia 2017 roku o godz. 9.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku, odbył się konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych pt: „CULTURE AND TRADITION IN ENGLISH SPEAKING COUNTRIES”, zorganizowany przez nauczycielkę języka angielskiego Panią Magdalenę Szpojankowską. Uczniowie, pracując w parach rozwiązali 140 pytań tekstowych z zakresu historii, kultury i geografii krajów anglojęzycznych. Na rozwiązanie testu przeznaczono dwie godziny lekcyjne. W konkursie wzięło udział 40 osób z 7 klas tj:1a TB, 1b TB, 1c TL 1e TPB, 2c TL, 3a LO oraz 3b TL. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się po przerwie świątecznej. Na laureatów czekają interesujące nagrody książkowe i rzeczowe.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej imprezy

 

 

Dodano: 10.04.2017 r.

Warsztaty na temat samorządu w ZSP nr 1

Dnia 10 kwietnia w ZSP nr 1 odbyły się warsztaty dla młodzieży na temat samorządu terytorialnego. Brały w nich udział klasy technikum i liceum. Zorganizowała je Gabriela Drozd uczennica II klasy technikum logistycznego o profilu mundurowym jednocześnie pełniąca funkcje radnej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i p. Magdalena Zaremba nauczycielka wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia prowadzili : Gabriela Drozd, Łukasz Cisoń wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Karol Kunicki radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W ramach warsztatów poruszano tematykę związaną z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. Warsztaty zakończyły się quizem. Zwycięzcy to: Paulina Bereziuk z klasy I c TL, Michał Król z klasy II d TL oraz Jakub Szypielski z klasy II LO. Gratulujemy :-)

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej imprezy

 

 

Dodano: 18.04.2017 r.

Mistrzostwa "BUDOWLANKI" w siatkówce

W mistrzostwach szkoły w siatkówce w sezonie 2016/2017 tytuł zdobyła drużyna klasy IV B -gratulujemy!!!!!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej imprezy

 

 

Dodano: 10.04.2017 r.

JAJECZKO WIELKANOCNE

W dniu wczorajszym uczniowie klas mundurowych ZSP nr 1 w Kłodzku poświecili tradycyjny koszyk świąteczny w imieniu wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi i administracji " Budowlanki" :)

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej uroczystości

 

 

Dodano: 07.04.2017 r.

"Dęby Pamięci"

7 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku miało miejsce ważne wydarzenie patriotyczne, którym było uroczyste posadzenie Dębów Pamięci dla uhonorowania mjr. Aleksandra Gawiny, por. Kazimierza Gawiny oraz aspirantów Policji Państwowej- Franciszka i Stanisława Pauch. Uroczystość posadzenia Dębów Pamięci odbyła się w 77 rocznicę zbrodni katyńskiej i była kulminacyjnym punktem realizowanego w szkole od września 2017 roku ogólnopolskiego programu edukacyjnego „ Katyń- ocalić od zapomnienia”. Koordynatorem programu była pani Izabela Kapitan- nauczyciel historii. Celem tego projektu jest oddanie hołdu pomordowanym i przypomnienie ich sylwetek społeczeństwu polskiemu, szczególnie młodemu pokoleniu Polaków oraz zagwarantowanie im trwałego miejsca w pamięci narodu polskiego poprzez posadzenie 21.857 dębów pamięci. Drzew, które są symbolem siły, szlachetności i długowieczności. Każde z tych drzew ma upamiętnić jedną ofiarę zbrodni katyńskiej, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie. Ocalić od zapomnienia znaczy poznać jednego z rozstrzelanych, który był czyimś synem, bratem, ojcem i sprawić aby pamięć o tym człowieku, o jego odwadze i poświęceniu była wiecznie żywa nie tylko w jego rodzinie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej uroczystości

 


 

Dodano: 04.04.2017 r.

Finał Olimpiady Budowlanej

Armin Nowak zajął II miejsce

Jakub Kostecki zajął III Miejsce

Z przyjemnością zawiadamiamy, że uczniowie naszej szkoły: Beata Dobis, Sandra Ambroziak, Paulina Cenarska, Tomasz Piech, Jakub Kostecki, Patryk Borukało, Marek Stefańczyk, Zbigniew Pawłowski, Mateusz Herba, Armin Nowak uczestniczyli w finale Olimpiady Budowlanej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Cała grupa wypadła bardzo dobrze, jeden z organizatorów stwierdził, że "w tym roku zdominowaliśmy olimpiadę".

Na szczególne wyróżnienie i słowa uznania zasługuje Armin Nowak, który zajął drugie miejsce i Jakub Kostecki, który zajął trzecie miejsce. Oba miejsca uhonorowane zostały nagrodami rzeczowymi i możliwości.

W finale olimpiady brało udział około 60 uczniów ze szkół budowlanych z terenu całej Polski.

Uczniów naszej szkoły przygotowywał i opiekował się nimi podczas trwania olimpiady nauczyciel mgr. inż. Jerzy Budziński, który również otrzymał okolicznościowe dyplomy.

Serdecznie gratuluję sukcesu i dziękuję uczniom za wysoką kulturę osobistą i godne reprezentowanie ZSP nr 1 w Kłodzku.

J. Budziński

 

Tekst: J. Budziński


 

Dodano: 04.04.2017 r.

Wizyta na budowie obwodnicy Kłodzka klasy I TB

pod opieką Pani mgr Cecylii Kasprzak i Pana Marka Opiłki

 

 

 

Dodano: 04.04.2017 r.

Zajęcia praktyczne w ZSP nr 1 w Kłodzku klas budowlanych

Opiekun Pani mgr Cecylii Kasprzak

 

 

 

Dodano: 31.03.2017 r.

Dzień otwarty ZSP nr 1 w Kłodzku

Dziękujemy wszystkim gimnazjalistom, którzy nas dzisiaj odwiedzili. Zainteresowanie naszą szkołą i naszą ofertą edukacyjną było olbrzymie, odwiedziło nas około 400 przyszłych absolwentów gimnazjów, a zarazem, mamy nadzieję przyszłych uczniów ZSP nr 1 w Kłodzku. W naszych progach byli przedstawiciele 31 gimnazjów powiatu kłodzkiego. Gimnazjaliści z dużym zainteresowaniem zapoznawali się z ofertą edukacyjną naszej szkoły, prezentowaną w ciekawy sposób na kilkunastu stoiskach. Jeśli chcesz wiedzieć, który kierunek nauczania cieszył się największym powodzeniem to zajrzyj na naszego facebooka.

Dyrekcja szkoły dziękuje wszystkim zaangażowanym uczniom i nauczycielom za przygotowanie super wizytówki naszej szkoły.


Galeria zdjęć

Tekst: J. Budziński


 

Dodano: 29.03.2017 r.

Mistrzostwa w Biegach Przełajowych

W dniu dzisiejszym odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego w Biegach Przełajowych. Trzecie miejsce w kategorii dziewcząt zajęła Jowita Kaplita z klasy Ic technik logistyk mundurowy GRATULUJEMY !!!. Opiekunem drużyny, był Pan Paweł Krzemionka.


Galeria zdjęć

 

 

Dodano: 23.03.2017 r.

Finał strefy

W dniu dzisiejszym odbył się finał strefy w piłce ręcznej chłopców. Nasza drużyna została wicemistrzem w pokonanym polu zostawiając drużyny KSP i szkoły z Ziębic, natomiast zwyciężyła drużyna z Świdnicy. Gratulujemy zawodnikom i trenerom sukcesu!


Galeria zdjęć

 

 

Dodano: 17.03.2017 r.

Relacja z XIII Pielgrzymki młodzieży

17 marca w piątkowy poranek o godz. 6:00 nasza młodzież maturalna udała się wraz naszymi księżmi katechetami ks. Michałem Jelonkiem, ks. Sebastianem Nawrockim i Panią Magdaleną Haładyj na XIII Pielgrzymkę Maturzystów Diecezji Świdnickiej. Było nas ok. 2 tys. osób. Wraz z młodzieżą przybył bp diecezji Ignacy Dec.


Galeria zdjęć

 

 

Dodano: 17.03.2017 r.

Wycieczka klasy I BTL

Dnia 17.03 klasa I btl pod opieką Pani Magdaleny Kinel i Pani Ireny Szczepankiewicz brała udział w lekcji muzealnej " Marianna Orańska, a Ziemia Kłodzka"


Galeria zdjęć

 

 

Dodano: 14.03.2017 r.

Mistrzostwo Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt !

10.03. 2017r.odbyły się Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt- – op. A. Dereń Półfinał ZSP 1 Kłodzko - Chrobry Kłodzko 13 : 5. Finał ZSP 1 Kłodzko - LO Bystrzyca Kłodzka 11 : 8. I miejsce ZSP 1, kpt. Jowita Boruczkowska. Wyróżnienie – Klaudia Tarnowska –bramka. Gratulujemy mistrzostwa !!!!


Galeria zdjęć

 

 

Dodano: 14.03.2017 r.

„Wybierz życie – pierwszy krok”

W marcu i kwietniu realizowany jest w naszej szkole ogólnopolski program edukacyjny „Wybierz życie – pierwszy krok”, dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy i zakażeń HPV.
Zajęcia - wśród dziewcząt klas pierwszych - przeprowadzi nasza pielęgniarka
p. mgr Halina Wawrowska.. Celem zajęć będzie m. in. podniesienie świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy i innych chorób wywoływanych zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).
Więcej informacji o programie: www.pierwszykrok.edu.pl

 

 

 

Dodano: 14.03.2017 r.

LEKCJA MUZEALNA

Dnia 13.03.2017r. uczniowie klasy 3a TB pod opieką p. Ireny Szczepankiewicz uczestniczyli w lekcji muzealnej „ Z dziejów Kłodzka”. Historię swojego miasta od czasów Średniowiecza młodzież poznawała na wystawie zlokalizowanej w podziemnych korytarzach Muzeum Ziemi Kłodzkiej.


 

 

 

Dodano: 14.03.2017 r.

Mistrzowie powiatu w piłce ręcznej

Dobra passa podtrzymana, drużyna ZSP nr 1 w Kłodzku zdobyła mistrzostwo powiatu w piłce ręcznej. Gratulujemy drużynie i Pani Alicji Dereń.


Galeria zdjęć

 

 

Dodano: 09.03.2017 r.

Dzień Kobiet w "Budowlance"

Samorząd szkolny razem z opiekunami P.A.Markowską i P.A.Satławą zorganizował Dzień Kobiet, którego głównym punktem były wybory Mis i Mistera ZSP nr 1 w Kłodzku. Poniżej fotorelacja z imprezy.


Galeria zdjęć

 

 

Dodano: 09.03.2017 r.

Zdobywcy strefy wałbrzyskiej- GRATULUJEMY!!!

Nasze dziewczęta: Adrianna i Martyna zwyciężyły w finale strefy wałbrzyskiej z Ząbkowicami a Daniel z Krzyśkiem ograli Strzegom!! Dwa złota. W finale brało udział osiem zespołów dziewcząt i chłopców. W pokonanym polu zostały szkoły z Wałbrzycha, Świdnicy, Dzierżoniowa. Gratulujemy!!!!


Galeria zdjęć

 

 

Dodano: 07.03.2017 r.

Szkolenie klas mundurowych ZSP nr 1 w Kłodzku

W poniedziałek 06 marca 2017 r. blisko 100 uczniów z klas mundurowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku szkoliło się w 22 Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej. Szkolenie odbyło się w ramach Planu Współpracy z Organizacjami i Partnerami Społecznymi oraz w ramach realizacji Porozumienia o współpracy. W tym roku jest to pierwsze z wielu zaplanowanych szkoleń z młodzieżą ze szkół mających podpisane porozumienie z 22 kbpg. Uczniowie przeszli trening musztry indywidualnej i zespołowej oraz samoobrony. Odważniejsi ochotnicy, po instruktażu udzielonym przez żołnierzy z 22 kbpg, mogli spróbować swoich sił pokonując elementy Ośrodka Sprawności Fizycznej. Następnie instruktorzy zaprezentowali młodzieży budowę broni oraz składanie i rozkładanie karabinka Beryl 5,56 mm, uczniowie próbowali swoich sił strzelając z karabinków paintball oraz wykorzystując laserowy symulator strzelań „Czantoria”. Szczególne podziękowania należą się żołnierzom 2 kompanii zmechanizowanej, którzy odpowiedzialni byli za zabezpieczenie całego wydarzenia. Koordynacja szkolenia, tekst i zdjęcia por. Damian Antonik

 


Galeria zdjęć

 

 

 

Dodano: 07.03.2017 r.

Europa nasz dom - Działania samorządu terytorialnego

 


Galeria zdjęć

3 marca 2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku, odbył się finał VI Konkursu Powiatowego dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. ”Europa nasz dom. Działania samorządu terytorialnego. Jury do finału zakwalifikowało trzy drużyny na szczeblu gimnazjalnym i trzy drużyny na szczeblu ponadgimnazjalnym. Uczniowie startowali w dwóch konkurencjach. W pierwszej odpowiadali na pytania dotyczące organizacji samorządu terytorialnego w Polsce. Po teście nadszedł czas na finałową konkurencję pod nazwą Osiągnięcia samorządu w oczach młodego człowieka. Finaliści przedstawili działania (projekty) podjęte w przeszłości przez samorząd (gminy lub powiatu), których realizacja według ich opinii, wpłynęła korzystnie na poprawę sytuacji młodzieży/ludności w gminie w której mieszkają. Finalistą na etapie szkół gimnazjalnych została drużyna z Zespołu Szkół w Międzylesiu. II miejsce zajęło Gimnazjum z ZSO im. B. Chrobrego w Kłodzku. Na etapie szkół ponadgimnazjalnych : I miejsce zajęła drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza z Nowej Rudy. II miejsce drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku. II miejsce zajęła drużyna z Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości. Jury oceniało formę prezentacji, treść merytoryczną, mocne i słabe strony przedstawionego projektu. Na finalistów czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe. Patronat nad konkursem i nagrody ufundowali: Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska, Poseł na Sejm RP Michał Dworczyk, Starosta Powiatu Kłodzkiego, Burmistrz Miasta Kłodzka i Dyrektor ZSP 1 w Kłodzku. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wsparcie finansowe. Natomiast młodzieży gratulujemy osiągniętych wyników i kreatywności.

Magdalena Zaremba

 

 

Wizyta w Leroy Merlin

Dodano: 05.03.2017 r.

 

Wizyta w Leroy Merlin

W dniu 2.03.2017 r. uczniowie kl. I a ZSZ- kierunek monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - B.5 w ramach zajęć praktycznych wraz z wychowawcą klasy P. mgr Cecylią Kasprzak udali się do Leroy Merlin w Kłodzku. Celem było zapoznanie się z nowościami materiałowymi, które stosuje się do robót wykończeniowych.

 

 

 

Dodano: 03.03.2017 r.


Galeria zdjęć

Wyniki I etapu Olimpiady Budowlanej MWSliT

Z przyjemnością zawiadamiamy, że uczniowie naszej szkoły:

Tomasz Szubarczyk, Beata Dobis, Sandra Ambroziak, Radosław Rejsz, Paulina Cenarska, Tomasz Piech, Jakub Kostecki, Patryk Borukało, Grzegorz Gąsiorowski, Marek Stefańczyk, Piotr Pękosz, Anna Kuźlak, Konrad Jadwisieńczak, Zbigniew Pawłowski, Mateusz Herba, Armin Nowak, Jakub Staszków,

zakwalifikowali  się do drugiego etapu Olimpiady Budowlanej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Na tym etapie uczniowie zmierzą się z testem wielokrotnego wyboru, tym razem będzie to 20 pytań. Drugi etap rozpoczyna się 28 lutego i trwa do 26 marca. Z najlepszą 60-tką z całego kraju spotkamy się już 4 kwietnia 2017 roku w siedzibie uczelni.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie!

 

 

 

Dodano: 02.03.2017 r.

 

I miejsce w powiecie gratulujemy!!!

Martyna Midura, Adrianna Studniarz i Weronika Kulig wygrały w finale Mistrzostw Powiatu w tenisie stołowym, pokonując dziewczęta z Chrobrego.

 

„Tropem Wilczym”

Dodano: 01.03.2017 r.

 Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Tropem Wilczym”

26 lutego 2017 Twierdza Kłodzko

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

 

„Tropem Wilczym”

Dodano: 02.02.2017 r.

 Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Tropem Wilczym”
26 lutego 2017 Twierdza Kłodzko

formularz_rejestracyjny_uczestnika_klodzko_2017.docx

plakat_tropem_wilczym_klodzko_2017.pdf

regulamin_bieg_tropem_wilczym_2017.pdf

 

Moja przyszłość

Dodano: 10.02.2017 r.

 

"Moja przyszłość to Europa - zagraniczne staże zawodowe".

Uczniowie klas II technikum budowlanego i zasadniczej szkoły zawodowej wzięli udział w stażach w firmach budowlanych w Niemczech. Projekt nosi nazwę "Moja przyszłość to Europa - zagraniczne staże zawodowe" Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nasza młodzież zebrała bardzo dobre opinie i godnie reprezentowali Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku i Powiat Kłodzki.
Projekt organizowany był przez Fundację "Learn Co".

Więcej informacji tutaj...


II Konferencja zawodowa

Dodano: 10.02.2017 r.

 II Konferencja zawodowa

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku odbyła się druga konferencja poświęcona promocji kształcenia zawodowego. Relacja w TV Kłodzka poniżej.

„PROMOCJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE KŁODZKIM” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku. W trakcie konferencji dyrektor Rafał Olecha; Członek Zarządu Powiatu Piotr Marchewka; Prezes WSSE „INVEST-PARK” Maciej Badora; Wiceprezes Krzysztof Drynda oraz menadżer ds. HR, Magdalena Ryż z UMICORE AUTOCAT POLAND podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia klasy patronackiej : klasa laboratoryjna( technik analityk). Dzięki współpracy uczniowie naszej szkoły będą objęci opieką merytoryczną ze strony firmy oraz będą odbywali praktyki zawodowe w nowoczesnym zakładzie pracy. Jest to kolejny krok w celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej i nowa ścieżka rozwoju zawodowego dla gimnazjalistów z powiatu kłodzkiego.

Więcej informacji tutaj...


Kampania zimowa II CTLM :)

Dodano: 10.02.2017 r.

 Kampania zimowa II CTLM :)

W aurze zimowej klasa mundurowa II C z wychowawcą P. Agata Krosta-Fil i P. Mariuszem Pochylskim przeprowadzili zajęcia w terenie. Fotorelacja poniżej.

Więcej informacji tutaj...


OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH

Dodano: 07.02.2017 r.

Dzień Patrona Szkoły

ZSP nr 1 w Kłodzku

im. prof. Wacława Żenczykowskiego

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła klasa I A ZSZ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, wychowawca mgr Cecylia Kasprzak.

 

OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH

Kliknij poniżej i obejrzyj zdjęcia Tomka Naumowicza

 

 

Wycieczka dydaktyczna

Dodano: 03.02.2017 r.

 Wycieczka dydaktyczna Amazon, Wrocław

3 lutego uczniowie klas logistycznych i technikum prac biurowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku w ramach zajęć zawodoznawczych brali udział w zajęciach logistycznych na Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu oraz odwiedzili centrum magazynowe firmy Amazon.

Więcej informacji tutaj...


„Tropem Wilczym”

Dodano: 02.02.2017 r.

 II KONFERENCJA ZAWODOWA

"PROMOCJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE KŁODZKIM"

 

 

"Ławkowiec"

Dodano: 02.02.2017 r.

 

Ukazał się najnowszy 22 numer naszej gazetki szkolnej "Ławkowiec".

Serdecznie zapraszamy do lektury, również w wersji elektronicznej, w formacie pdf.

Kliknij obrazek powyżej.

 

Przygotowania do egzaminu

Dodano: 02.02.2017 r.

 Przygotowania do egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje zawodowe B.5 i B.7

kl. I a ZSZ i III a ZSZ

foto i tekst:

mgr Cecylia Kasprzak

 

"STUDNIÓWKA 2017"

Dodano: 01.02.2017 r.

 "STUDNIÓWKA 2017"

 

Koszykówka

Dodano: 24.01.2017 r.

 Dnia 20.01.2017 odbyły się zawody w koszykówkę chłopców na sali KCKSIR. Nasi zawodnicy zajęli 2 miejsce i tym samym zdobyli tytuł wicemistrza powiatu. Gratulujemy!

 

KOSZYKARKI ZSP nr 1 MISTRZYNIAMI POWIATU

Dodano: 18.01.2017 r.

 KOSZYKARKI "BUDOWLANKI" MISTRZYNIAMI POWIATU !!!!!

W dniu dzisiejszym koszykarki naszej szkoły ZSP nr 1 w Kłodzku zajęły w pierwsze miejsce w mistrzostwach powiatu. W finale rozgromiły LO Chrobry 32:12. Wyróżniającymi zawodniczkami były: Sylwia "Siwa" Olejniczak, Natalia Drosdz i Martyna Żelek. Drużynę prowadziła Pani Alicja Rogala. Gratulujemy!!!!

Więcej informacji tutaj...


SStudniówka 2017

Dodano: 17.01.2017 r.

 Studniówka 2017

Więcej informacji tutaj...


BRĄZOWE MEDALISTKI POWIATU

Dodano: 13.01.2017 r.

 BRĄZOWE MEDALISTKI POWIATU

W piątek 13.01.2017 odbyły się Mistrzostwa Powiatu w halowej piłce nożnej dziewcząt w których nasza drużyna zajęła III miejsce na podium w składzie : Błaszko Katarzyna, Witos Paulina, Kozioł Agnieszka, Stasiewicz Aleksandra, Petrus Joanna, Drosdz Natalia. Serdecznie GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Więcej informacji tutaj...


""Kłodzcy Szperacze"

Dodano: 12.01.2017 r.

 "Kłodzcy Szperacze"

W siedzibie Fundacji “Razem Możemy Więcej“ dnia 11 stycznia 2017 r. odbyło się wręczenie Grantów III edycji Konkursu „Szkoła w działaniu“. Magdalena Zaremba, Jarosław Błauta wraz z uczennicami klasy I LO Dagmarą Hybsz, Wiktorią Gol, Natalią Brzezowska i Marceliną Gniazdowską tworzącymi grupę Kłodzcy Szperacze - złożyli projekt zawierający wystawę fotograficzną Kłodzka w okresie powojennym i prelekcję historyczną dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Kłodzcy Szperacze zdecydowali się zorganizować wystawę fotograficzną i prelekcję nt. „Kłodzko w kadrze w okresie powojennym“, aby ożywić wśród młodzieży przynależność do „małej ojczyzny“ i wzmocnić poczucie dumy z naszego miasta. Projekt będzie realizowany od lutego do czerwca 2017 roku. Dziękujemy za przyznanie grantu!

Więcej informacji tutaj...


Warsztaty biologiczno- chemiczne

Dodano: 12.01.2017 r.

 Udział 6 latków w warsztatach biologiczno- chemicznych

Więcej informacji tutaj...


 

 

 Obóz szkoleniowy

Dzięki staraniom wicedyrektora Jacka Szczepańskiego pojawiła się możliwość wyjazdu młodzieży na obóz szkoleniowy do Kętrzyna (Centrum Szkolenia Straży Granicznej). Termin obozu 19.02-23.02.2017, koszt 320 zł - więcej szczegółów w załączeniu. Zapisy dla chętnych do 20.01.2017.

 

 

 

 Projekt Apki ++ dla uczniów ZSP nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jasełka w "Budowlance"

W dniu dzisiejszym uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami samorządu i nauczycielami przedstawili przygotowaną inscenizację wigilijną. Gościliśmy na przedstawieniu nie tylko nauczycieli, uczniów ale także przedstawicieli jednostki wojskowej z Kłodzka, emerytowanych pracowników z wnukami i byłą Dyrekcje szkoły. Wszyscy, byli zachwycenie aranżacją i gratulujemy profesjonalnego przygotowania uroczystości.

Cała fotorelacja tutaj

 

 

 

 Wigilia w klasie IA ZSZ kierunek monter zabudowy i robót wykończeniowych/ tapicer-krawiec, wych. mgr Cecylia Kasprzak

 

 

 

 

 Wigilia w internacie ZSP nr 1 w Kłodzku

W dniu dzisiejszym mieszkańcy internatu przygotowali uroczystą kolację. Było tradycyjne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem i barszcz z uszkami, czas płynął w domowej atmosferze.

Cała fotorelacja tutaj

 

 

 

 Sprawdź kiedy masz egzamin

czesc pisemna styczen.pdf

czesc praktyczna styczen luty.pdf

 

 

 

 

 Zajęcia praktyczne

Uczniowie klas zawodowych w ramach praktyk odnawiają pomieszczenia w przedszkolu i pod kierunkiem Pana Zbigniewa Bilińskiego przygotowali szopkę na jasełka.

Cała fotorelacja tutaj

 

 

 

 Szlachetna Paczka

W tym roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku zorganizował Szlachetną Paczkę dla pana Andrzeja, który samotnie wychowuje Martę (6 l.) i Rafała (7 lat). Wśród najważniejszych potrzeb znajdowały się środki czystości, pościel oraz odzież zimowa dla dzieci.
10 grudnia nasza szkoła zakończyła zbiórkę na szlachetną paczkę. Zebrane dary (29 paczek) zostały spakowane i przeniesione do centrum wolontariatu. W tym roku robiliśmy paczkę dla P. Andrzeja i jego dzieci. Bardzo dziękujemy zaangażowanym osobą i społeczności szkolnej za dar serca. Dzieci P. Andrzeja Marta i Rafał przygotowali dla nas niespodziankę- grafika na zdjęciach.

 

 

Zapraszamy

Msza święta w intencji zmarłych nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku, odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 roku o godz.: 17.00 w kościele  pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku.

 


 

 

 Spotkanie z podróżnikiem Piotrem Horzelą

Parę dni temu w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów ZSP nr 1 w Kłodzku z podróżnikiem Piotrem Horzelą. W trakcie prelekcji P. Piotr przedstawił materiał zdjęciowy z wielu podróży np. zdjęcia z Antarktyki. W fascynujący sposób opowiadał o swoich podróżach i zachęcał młodzież do rozwijania własnych pasji.

Zobacz pozostałe zdjęcia


 

 

 Prezent dla schroniska dla zwierząt w Kłodzku.

Uczniowie klasy tapicer ZSP nr 1 w Kłodzku wraz z opiekunem grupy P. M.Opiłką, przedstawicielami firmy KPM Meble Kłodzko i WSSE Wałbrzych przekazali Fundacji pod Psią Gwiazdą wykonane przez siebie "posłania" dla psów i drewniane domki dla kotów. Gratulujemy postawy!!!!

Zobacz pozostałe zdjęcia

 

 

 

 Gratulacje dla Martyny Zelek

Gratulacje !!!!! dla Martyny Zelek, która zdobyła dwa złote medale w kategorii +60 kilogramów (junior) podczas rozgrywanego w Tarczynie Pucharu Europy w sztukach walki.

Cały artykuł tutaj:

http://dkl.doba.pl/artykul/klodzki-herakles-na-podium-pucharu-europy-/10001/15

 

 

 

 

 Obóz mundurowy w Bolesławcu...

Wysiłek, zmęczenie i słowa z boku "dawaj dasz radę", na końcu satysfakcja, zadowolenie.

Musicie to zobaczyć

 

 

 

 

 II Turniej Mikołajkowy

w obiektywie Tomka Naumowicza

W dniu 9 grudnia odbył się II Turniej Mikołajkowy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku. W zaciętej rywalizacji brało udział 16 drużyn z poszczególnych klas. W tym roku pierwsze miejsce ponownie zdobyła klasa IV btl, której wychowawcą jest P. Rafał Olecha gratulujemy!!!!

 

 

 

 

POWER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Europa dla ZSP nr 1 w Kłodzku

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie w ramach projektu finansowanego przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Uczniowie klas trzecich technikum zapoznali się z założeniami projektu w ramach którego będą realizowali praktyki zawodowe we Włoszech i na Malcie.

 

 

 

 

 Nasza Szkoła organizuje Szlachetną Paczkę

W tym roku Nasza Szkoła organizuje Szlachetną Paczkę dla pana Andrzeja, który samotnie wychowuje Martę (6 l.) i Rafała (7 lat). Wśród najważniejszych potrzeb znajdują się środki czystości, pościel oraz odzież zimowa dla dzieci.
Rzeczy zbieramy do 9 grudnia.
Przydadzą się również kartony, papier ozdobny.
Mile widziani uczniowie chętni do pakowania i oklejania paczek oraz transportu do magazynu w dniu finału (10 grudnia).
Pozdrawiam serdecznie,
(wszelkich informacji udziela psycholog szkolny Barbara Gąbka)

 

 

 

 Olimpiada ZUS " Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach ......."

29.11.2016 r. odbyła się kolejna edycja Olimpiady ZUS " Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach" w której brali udział uczniowie z klas I, II i III. Największą ilość punktów uzyskali: Jessika Kotfas, Jakub Lewczyński i Nikola Bednarkiewicz. (są to zdjęcia z sali 3C) 1.12.2016 r. odbyła się XII edycja Olimpiady Przedsiębiorczości- hasło przewodnie " Przywództwo w biznesie". (są to zdjęcia z auli C) Opiekunem olimpiad była Pani Magdalena Haładyj

 

 

 

 

 Warsztaty w zakresie ociepleń budynków

W dniu 24 XI w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie odbyły się warsztaty w zakresie jakości wykonywania ociepleń budynków. Uczestniczyli w warsztatach nauczyciele praktycznej nauki zawodu: P. M. Opiłka, P.B. Sroka i P. Z. Biliński. Zdobyta wiedza pozwoli na lepsze przygotowanie uczniów klas budowlanych w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

 

 

 

 Praktyki klas zawodowych.....

Uczniowie klas zawodowych pod opieką B. Sroki pomagają w remontach Przedszkola nr 1 w Kłodzku. Uczniowie w ramach praktyk montują panele podłogowe oraz wykonują prace malarskie.

.
 

 

 

 Gala wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

W dniu 30 listopada na uroczystej gali w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju uczennice naszej szkoły Gabriela Drozd z klasy II technik logistyk profil mundurowy i Gabriela Morończyk z klasy II liceum ogólnokształcące oddział integracyjny odebrały dyplomy stypendysty Prezesa Rady Ministrów z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka i Wicewojewody Dolnośląskiego Kamila Zielińskiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

.
 


 

 

 Nasi siatkarze mistrzem powiatu !!!!

W dniu 30 listopada siatkarze " Budowlanki" zdobyli mistrzostwo powiatu. W drodze do finału pokonali drużyny Kudowy i Bystrzycy natomiast w finale byli zdecydowanie lepsi od drużyny KSP. Drużyna w składzie: M. Bańka,G. Fagasiński, B. Piękoś, G.Janowicz, G. Gieshaimer, K. Herda, M. Muzalewski, A. Haras, K. Wnęk, P. Urban i K. Lewicki pod opieką T. Węglarza i A. Rogali gratulujemy wyniku i trzymamy kciuki za półfinał strefy, który odbędzie się w Wałbrzychu....

Więcej zdjęć tutaj...


 

 

 Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego

Gabrysia Drozd uczennica ZSP nr 1 w Kłodzku II klasy technikum logistycznego o profilu mundurowym została przedstawicielką naszego powiatu w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego - gratulujemy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV edycja Olimpiady Budowlanej

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w IV edycji Olimpiady Budowlanej organizowanej przez MWSLiT we Wrocławiu. Wydarzenie to z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród młodzieży technikum budowlanego. W dniu dzisiejszym w ramach pierwszego etapu test przez Internet rozwiązywali uczniowie kl. III A TB.

Etap szkolny olimpiady zorganizował mgr inż. Jerzy Budziński.

 

 

 

 

Dzień Pluszowego Misia

Z okazji Dnia Pluszowego Misia uczniowie, którzy przyniosą 25 listopada (piątek) pluszowego misi (min. 20 cm wys.) nie będą pytane oraz są zwolnione z niezapowiedzianych kartkówek.

Przy okazji zobaczcie i posłuchajcie

 

 

 

 

 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości młodzież naszej szkoły odwiedziła Urząd Skarbowy, gdzie uczestniczyła w szkoleniu z zakresu podstawowych aspektów w kontekście rozpoczynania działalności gospodarczej, elektronicznej formy składania zeznań podatkowych w praktyce. W kolejnym dniu udaliśmy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych gdzie młodzież dowiedziała się czym są ubezpieczenia społeczne i jakie są zasady składania dokumentów ubezpieczeniowych, zasady rozliczania i opłacania składek oraz jak korygować dokumenty ubezpieczeniowe.

Wydarzenie zorganizowała Pani Magdalena Haładyj.

Więcej zdjęć tutaj...


 

 

 

10 rocznica erygowania Parafii Wojskowej w Garnizonie Kłodzko

W dniu 21 listopada przedstawiciele klas mundurowych i poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku brali udział w uroczystych obchodach 10 rocznicy erygowania Parafii Wojskowej w Garnizonie Kłodzko, której Proboszczem jest ks. kpt. dr Sebastian Piekarski. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił Biskup Polowy Wojska Polskiego J. E. gen. bryg. dr Józef Guzdek.

 

 

 

 

Wycieczka integracyjna do

Ośrodka Rehabilitacji "Jerzy dla Jeży" w Kłodzku

Wycieczka integracyjna klas I monter zabudowy/tapicer krawiec oraz technik budownictwa wraz z wychowawcami mgr Cecylią Kasprzak i mgr inż. Jolantą Borewicz. Wycieczka miała na celu integrację młodzieży uczącej się różnych kwalifikacji zawodowych ale o wspólnej idei, jak niesienie pomocy potrzebującym.

 

 

 

 

 

Zajęcia praktyczne klasy pierwszej ZSZ tapicer/krawiec w zakładzie Steinhoff KPM Kłodzko

Zajęcia praktyczne poza szkołą klasy pierwszej ZSZ tapicer/krawiec w zakładzie Steinhoff KPM Kłodzko. Nauczyciel/opiekun P. Marek Opiłka, W dniu 17.11.2016 r. z wizytą do zakładu przybyli wicedyrektorzy P. Mariusz Bieszke, P. Jacek Szczepański oraz wychowawczyni klasy Cecylia Kasprzak. W zakładzie panuje miła atmosfera. Uczniowie są bardzo zadowoleni. Praktyki profesjonalnie organizuje kierownictwo zakładu Pani Senator czuwając nad wykonywaniem przez uczniów naszej szkoły zadań praktycznych zgodnie z BHP.

 

 

 

 

Krew - dar życia

Fotorelacja Tomka Naumowicza

 

 

 

 

11 listopada w ZSP nr 1 w Kłodzku - Telewizja Kłodzka

Uroczysty apel przygotowany przez Pana Piotra Skipirzepę i Panią Izę Kapitan na 11 listopada oraz pokaz uczniów klas mundurowych przygotowanych przez Pana Mariusza Pochylskiego z uczniami klas mundurowych.

 

 

 

 

"Olimpiadzie wiedzy i wartości w sporcie”

Nadeszła w naszej szkole 8.11.2016 emocjonująca chwila. Oto uczniowie naszego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 uczestniczyli w zorganizowanej przez ks. Michał Jelonka i ks. Sebastiana Nawrockiego "Olimpiadzie wiedzy i wartości w sporcie” . Do etapu wojewódzkiego w Opolu awansowali:
I. Miejsce Adrian Kopacz kl.4bTL
I. Miejsce Paweł Słabickikl. 4bTL
II. Miejsce Sebastian Mazur kl. 4bTL
III. Miejsce Mateusz Wojtkowiak kl. 4bTL
IV. Miejsce Rafał Dżendżera kl. 1aLO
IV. Miejsce Kinga Jaszewska kl. 1aLO
V. Miejsce Karolina Janoszek kl. 1aLO
Etap wojewódzki 30 listopada 2016 w Opolu, życzymy powodzenia !!!
ks. Michał Jelonek


 

 

 

 

 

Pokaz walki wręcz

Pokaz sprawnościowy klas mundurowych
ZSP nr 1 w Kłodzku
 

Pokaz przygotował Pan Mariusz Pochylski
 


Film J. Budziński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pomoc przy noszeniu szafek

Szkoła podstawowa nr 3 w Kłodzku. Uczniowie ZSP nr 1 w Kłodzku pomagają przy noszeniu szafek do szatni.

 

 

Uroczysta przysięga!

Dodano: 11.11.2016 r.

 

Uroczysta przysięga!

11 listopada 2016 roku uczniowie klas mundurowych

ZSP nr 1 w Kłodzku w ramach obchodów
Święta Odzyskania Niepodległości
 złożyli uroczystą przysięgę.

 

Chwila podniosła, wzruszająca, ale dająca też prawo powiedzieć:

"Mamy wspaniałą młodzież w naszej szkole,

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku".

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w tej uroczystości.

 

  Film: J. Budziński

 

Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć

 

 

 

Zaproszenie

 
 

Serdecznie zapraszamy

 rodziców, uczniów, pracowników i przyjaciół naszej szkoły na uroczyste

ślubowanie klas mundurowych ZSP nr 1 w Kłodzku,

które odbędzie się w ramach obchodów

Święta Odzyskania Niepodległości

w dniu 11 listopada 2016 roku w Kłodzku

Przyjdźcie, musicie tu być, to kolejne doniosłe wydarzenie w życiu naszej szkoły

Pełen program poniżej

 

 

 

 

 

 

11 listopada

98. Rocznica Odzyskania Niepodległości

Galeria zdjęć z uroczystego apelu

W świetlicy szkolnej można zapoznać się z gazetką ścienną tematycznie związaną z

 98. Rocznicą Odzyskania Niepodległości

Gazetkę, pod opieką P. mgr I. Budzińskiej wykonała uczennica kl. I e TPB Natalia Kurdziel

 

Zdjęcia: mgr inż. J. Budziński


 

 

 

  " EKSPEDYCJA ORLĄT 2016"

W dniach 22-31 X Nikol Bednarkiewicz oraz Joanna Petrus uczestniczyły w szkoleniu Bielsku Białej. Poniżej relacja Nikol -22 października 2016 r., godz. 7,05 … wyjechałyśmy z Kłodzka i tak zaczęło się najpiękniejsze przygoda naszego życia …(zobacz więcej)

 

 

 

 

  Wyjście klasy 1 et do Urzędu Skarbowego

Zdjęcia z wyjścia klasy 1 et w dniu 4 listopada do Urzędu Skarbowego

Celem spotkania było:

-wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej,
-wypełnianie deklaracji PIT-37
Organizatorem była Pani Magdalena Haładyj
 

 

 

 

  RAJD Z KSIĄŻKĄ

Dnia 28.10.2016r. klasa Ia LO pod opieką p. Ireny Szczepankiewicz uczestniczyła w II Rajdzie z Książką zorganizowanym przez Kłodzką Szkołę Przedsiębiorczości. Uczniowie odwiedzili bibliotekę publiczną, pedagogiczną i naukową. Następnie oglądaliśmy wystawę „Wkręceni w książkę”, oraz zwiedzaliśmy zabytki Kłodzka. Na zakończenie w Muzeum Ziemi Kłodzkiej przedstawiciele różnych szkół czytali fragmenty ulubionych książek. Naszą szkołę reprezentowała Dagmara Hybsz.

 

 

 

 

 

  Zajęcia praktyczne kl. III TB

murarz-tynkarz

pod kierunkiem Pani mgr Cecylii Kasprzak

 

 

 

 

 

  Klasa I ZSZ pomaga w porządkowaniu posesji szkoły, opiekun Pani mgr Cecylia Kasprzak

 

 

 

 

 

 

Autor materiału Pani mgr Cecylia Kasprzak


 

 

 

ZSP nr 1 w Kłodzku wspiera ogólnopolską akcję:

OKULARY DLA AFRYKI

W terminie do 4 listopada 2016r. zbierane są okulary korekcyjne, tzw. plusy i minusy oraz okulary przeciwsłoneczne!

Jeśli ktoś posiada zbędne okulary prosimy o przyniesienie do szkoły!

Etui nie podlegają zbiórce.

Jak przygotować okulary ?

Zapakujmy je w foliowe woreczki śniadaniowe, przed tym umyjmy je w płynie do naczyń i opiszmy moc szkieł na karteczce.

Zbiórka jest prowadzona w sali 116 A.

Dziękujemy w imieniu potrzebujących !

 

 

 

 

 

  Zajęcia praktyczne kl. II TB i III ZSZ

Wykonywanie posadzki korytarzowej z płytek terakotowych

pod kierunkiem P. Bogusława Sroki

 

 

 

 

 

  Zajęcia praktyczne I a ZSZ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (B.5)

Montaż ściany działowej o konstrukcji pojedynczej z jednostronnym jednowarstwowym poszyciem płytami g-k.

Prowadzący zajęcia mgr Cecylia Kasprzak

 

 

 

 

 

  Klasa III ZSZ

Zajęcie praktyczne - robimy podłogi.

 

 

 

 

  Dzień Nauczyciela - zdjęcia (Dagmara Hybsz 1al)

 

Technik budownictwa

Dodano: 18.10.2016 r.

 

  Technik budownictwa

Zajęcia praktyczne w klasie II A TB pod opieką Pana Marka Opiłki. Esencja budownictwa murarstwo pierwsza kwalifikacja zawodowa.

 

 

 

 

  Nasi w teatrze

10 października uczennice klasy Ie TPB – Jagoda Bałut, Marzena Kukułka, Ola Sorska, Ola Stasiewicz i Wiktoria Stefańska wraz z wychowawczynią p. M. Perczyńską miały okazję obejrzeć widowisko teatralne pt: Lalka na podstawie powieści B. Prusa w wykonaniu Teatru Polskiego z Bielska – Białej. Spektakl ten zorganizowany został w ramach projektu Teatr Polska przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczennice dobrowolnie postanowiły wziąć udział w tym wyjątkowym święcie teatru, mimo że pozytywistyczna powieść jest im jeszcze nieznana. Na scenie można było obejrzeć 21 aktorów odtwarzających 30 postaci w 48 scenach. Niewątpliwie była to dosyć oryginalna adaptacja tekstu B. Prusa, prowokująca do rozmyślań nad sensem życia i wartościami, na których należy się skupić .

 

 

 

 

  KLASY MUNDUROWE W 22 KARPACKIM BATALIONIE PIECHOTY GÓRSKIEJ

W dniu dzisiejszym młodzież klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych w 22 Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku. Pogoda była taktyczna i zajęcia przebiegały bez zakłóceń.

Galeria zdjęć

Więcej zdjęć tutaj...


Prezentacja narzędzi

Dodano: 18.10.2016 r.

 

  Prezentacja narzędzi

 

 

Wycieczka integracyjna

Dodano: 17.10.2016 r.

 

  Wycieczka integracyjna kl. I ZSZ

Dnia 12 października klasa I ZSZ, pod opieką Pani mgr Cecylii Kasprzak, która jest wychowawczynią klasy, uczestniczyła w wycieczce integracyjnej. Impreza udana, przeprowadzona w sympatycznej atmosferze.

 

Podsumowania Erasmusa+

Dodano: 13.10.2016 r.

 

  Podsumowania Erasmusa+

Dnia 13 października w auli budynku C odbyło się podsumowanie projektu Erasmus + realizowanego przez naszą szkołę. Z tej okazji w murach szkoły gościliśmy koordynatorów projektu , byli też wszyscy uczniowie biorący udział projekcie praktyk zagranicznych, nauczyciele i dyrekcja szkoły. Na koniec spotkania uczestnicy otrzymali dokumenty potwierdzające odbycie praktyk w firmach oraz dokumenty potwierdzające odbycie szkoleń językowych.

Galeria zdjęć

Więcej zdjęć tutaj...


Lekcja wiedzy o administracji

Dodano: 12.10.2016 r.

 

 "Lekcja wiedzy o administracji rządowej i samorządowej"

Dnia 12.10.2016r. uczniowie klas I a LO i I B TL wraz z opiekunami Magdaleną Zarembą i Magdaleną Kinel wzięli udział w projekcie Sejmiku Dolnośląskiego nt. „Lekcja wiedzy o administracji rządowej i samorządowej w województwie”.
Zajęcia w sejmiku były poszerzeniem i uzupełnieniem wiadomości z zakresu administracji rządowej i samorządowej w województwie dolnośląskim.

Warsztaty zakończyły się quizem wśród uczestników. Oprócz uczniów naszej szkoły byli obecni także uczniowie z dwóch szkół ze Środy Śląskiej. Quiz wygrała Dagmara Hybsz z klasy I a Liceum Ogólnokształcącego. GRATULUJEMY!

Galeria zdjęć

Więcej zdjęć tutaj...


 

 

 Wszystkim pracownikom i uczniom naszej szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkiego najlepszego.

 

Szlachetnej Paczki

Dodano: 12.10.2016 r.

 

Zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki w rejonie Kłodzko !

 
aplikuj: WWW.SUPERW.PL
warunkiem jest ukończone 18 lat.
 
Jako SuperW będziesz:
- spotykać się z rodzinami w trudnej sytuacji i pomagać tym, dla których jest ona realną szansą na zmianę
- współpracować z darczyńcami przygotowującymi paczki
- działać w drużynie wolontariuszy w celu poszukiwania darczyńców i transportu paczek 

daj sobie szansę przeżyć coś pięknego! 


(wszelkich informacji udziela psycholog szkolny)

 

50 Rajd Dolnośląski

Dodano: 12.10.2016 r.

 

50 Rajd Dolnośląski

 

 

Wizyta w 22 KBPG w Kłodzku

Dodano: 07.10.2016 r.

 

Spotkanie z barokiem :)

W czwartek 6 października klasa IIa LO wraz z opiekunkami p. Małgorzatą Perczyńską i p. Kamilą Szot uczestniczyła w lekcji zorganizowanej przy współudziale Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Zajęcia prowadzone były przez historyka sztuki p. Joannę Stoklasek – Michalak, która oprowadzała uczniów po kłodzkiej kolegiacie Wniebowzięcia NMP, omawiając wybrane dzieła sztuki barokowej.

Galeria zdjęć

Więcej zdjęć tutaj...


Klasa mundurowa

Dodano: 10.10.2016 r.

 

Klasa mundurowa

Galeria zdjęć

Więcej zdjęć tutaj...


Tekst przysięgi

Dodano: 10.10.2016 r.

 

Tekst przysięgi klas pierwszych mundurowych

Kliknij aby powiększyć

 

Wizyta w 22 KBPG w Kłodzku

Dodano: 07.10.2016 r.

 

Wizyta w 22 KBPG w Kłodzku

Uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku wraz z wychowawcami brali udział w ceremonii uroczystej przysięgi wojskowej żołnierzy służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych. Uczniowie wzięli również udział w uroczystej defiladzie pododdziałów wojskowych 22 KBPG w Kłodzku.

Galeria zdjęć

Więcej zdjęć tutaj...


Olimpiada Osób Niepełnosprawnych

Dodano: 07.10.2016 r.

 

VII Olimpiada Osób Niepełnosprawnych

W ZSP nr 1 w Kłodzku odbyła się VII Olimpiada zorganizowana przez Powiatowe Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych funkcjonujące w naszej szkole. Była bardzo fajna atmosfera i sportowa rywalizacja i oczywiście wszyscy byli zwycięzcami.

Galeria zdjęć

Więcej zdjęć tutaj...


Zajęcia w przedszkolu

Dodano: 07.10.2016 r.

 

Zajęcia w przedszkolu

W środę uczniowie klasy drugiej liceum integracyjnego realizujący materiał z zakresu biologii rozszerzonej pod opieką Pani Katarzyny Wolak przeprowadzili pokazową lekcję dla dzieci z Zespołu Przedszkolno -Żłobkowego nr 2 w Kłodzku. Było mnóstwo zabawy i pokazów z wykorzystaniem mikroskopów i multimediów. Przedszkolaki już nie mogą się doczekać kolejnego spotkania z naszymi licealistami.

Galeria zdjęć

Więcej zdjęć tutaj...


Olimpiada logistyczna

Dodano: 04.10.2016 r.

 

Olimpiada logistyczna

W dniu 4 października uczniowie klas logistycznych ZSP nr 1 w Kłodzku przystąpili do etapu szkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez WSL Poznań. Trzymamy kciuki za uczestników.

Galeria zdjęć

Więcej zdjęć tutaj...


DZIEŃ CHŁOPAKA

Dodano: 30.09.2016 r.

 

DZIEŃ CHŁOPAKA

Galeria zdjęć

Więcej zdjęć tutaj...


Otrzęsiny

Dodano: 29.09.2016 r.

 

 "Otrzęsiny" klas pierwszych w "Budowlance"

W czwartek 29 września samorząd szkolny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku przygotował niespodziankę dla klas pierwszych. Pierwszoklasiści wraz z wychowawcami brali udział w kilku konkurencjach przygotowanych przez samorząd i ich opiekunów. Zabawa, była przednia pogoda piękna zapraszamy na fotorelację :)

Galeria zdjęć

Więcej zdjęć tutaj...


Staże budowlańców

Dodano: 30.09.2016 r.

 

Staże budowlańców ZSP NR 1 w Kłodzku

Zapraszamy do przeczytania artykułu o naszych uczniach umieszczonego w serwisie http://klodzko.dlawas.info

 

Szkolenie

Dodano: 30.09.2016 r.

 

1 Brzeski Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki w Brzegu

W dniu 28 września młodzież klas mundurowych ZSP nr 1 w Kłodzku odbyła szkolenie w 1 Brzeskim Pułku Saperów imienia Tadeusza Kościuszki w Brzegu. Żołnierze przygotowali bardzo bogaty program szkoleniowy od zapoznania się ze strukturą Pułku, przedstawienie wyposażenia jednostki, możliwość przewiezienia uczniów PTSM oraz zajęcia praktyczne na poligonie związane z terenoznawstwem, pierwszą pomocą, improwizowane ładunki wybuchowe, roboty saperskie i zaminowanie pola. Opiekunami wyjazdu byli Pan Rafał Olecha, Pani Anna Satława i Pani Agata Krosta-Fil.
Galeria zdjęć

Więcej zdjęć tutaj...Pomagamy jeżom

Dodano: 29.09.2016 r.

 

Pomagamy jeżom

Uczniowie naszej szkoły pod opieką Pani Cecyli Kasprzak i pana Marka Opiłki pomagają w zagospodarowaniu Ośrodka Rehabilitacji Jeży w Kłodzku
 

 

 

IX TURNIEJ WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ

Dodano: 28.09.2016 r.

 

 

Wycieczka klasy II A

Dodano: 23.09.2016 r.

 

Wycieczka klasy II A

21 września klasa II A TB/TL wraz z wychowawcą Panią Kamilą Szot i opiekunem Panem Jarosławem Błautą byli na wycieczce integracyjnej w okolicach Kłodzka.
Galeria zdjęć

Więcej zdjęć tutaj...


Musztra w Warszawie

Dodano: 21.09.2016 r.

 

Musztra w Warszawie

Wybrani uczniowie klas mundurowych ZSP nr 1 w Kłodzku brali udział w zajęciach z musztry w garnizonie w Warszawie.

Galeria zdjęć

Więcej zdjęć tutaj...


Moja przyszłość to Europa

Dodano: 22.09.2016 r.

 

Projekt "Moja przyszłość to Europa - zagraniczne staże zawodowe"

Na przełomie sierpnia i września uczniowie klas budowlanych brali udział w projekcie "Moja przyszłość to Europa - zagraniczne staże zawodowe" organizowaną przez fundacja "Learn Co". Nasi uczniowie rewelacyjnie zareklamowali się w trakcie staży za zachodnią granicą. Podsumowanie Stażu będzie miało miejsce 28 września w szkole.

Galeria zdjęć

Więcej zdjęć tutaj...


Rajd klasy 3a TB

Dodano: 22.09.2016 r.

 

Rajd klasy 3a TB

Rajd klasy 3a TB pod opieką Pani Doroty Armaty i Pana Zbigniewa Armaty, trasa: Kłodzko - Kukułka - Kłodzko. Ognisko było elementem integracyjnym:)

 

INTEGRACYJNY SPACER

Dodano: 22.09.2016 r.

 

Wycieczka integracyjna klas I ALO i I BTL

Pierwsze klasy liceum ogólnokształcącego i technikum logistycznego wybrały się na spacer integracyjny w trakcie którego uczniowie zwiedzali najważniejsze zabytki Kłodzka. Wycieczkę zorganizowały wychowawczynie klas Pani Magdalena Zaremba i Pani Magdalena Kinel.

 

Powiatowy Konkurs Przedsiębiorczości

Dodano: 20.09.2016 r.

 

Powiatowy Konkurs Przedsiębiorczości

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku serdecznie zaprasza do udziału w Powiatowym Konkursie Przedsiębiorczości. Regulamin wraz z zaproszeniem oraz kartą zgłoszenia w załącznikach.

Karta zgłoszenia.pdf

Regulamin.pdf

Zaproszenie.pdf


Wszelkich informacji udziela Pan Jarosław Błauta

 

 

INTEGRACYJNY SPACER

Dodano: 21.09.2016 r.

 

INTEGRACYJNY SPACER KLASY I E TPB

15 września odbyła się wycieczka klasy o charakterze integracyjnym Ie Technikum Prac Biurowych. Wychowawczyni klasy p. Małgorzata Perczyńska razem z p. pedagog Dorotą Błautą zaprosiły młodzież na spacer po Kłodzku śladami zabytków średniowiecznych, renesansowych i barokowych. Urokliwe miejsca miasta wyeksponowane zostały przez podanie faktów z historii Kłodzka oraz towarzyszących im legend. Dodatkowo piękno starówki podkreślane było przez, jeszcze letnie, promienie słoneczne.

 

Kręgle i pizza

Dodano: 20.09.2016 r.

 

Kręgle i pizza

12 września kl. IV d TOŚ brała udział w wycieczce do Nowej Rudy. Uczniowie rywalizowali w grę w kręgle. Później wszyscy udali się na smaczną pizzę.

 

 

Kiermasz książek używanych

Dodano: 20.09.2016 r.

 

Kiermasz książek używanych

14 września 2016 r. odbył się kiermasz książek używanych

 

 

 "Manewry" na polu paintballowym kl. III c TLM

Dodano: 16.09.2016 r.

 

Wykopki

Dodano: 16.09.2016 r.

W dniu 13 września 2016 r. uczniowie klasy I dTLm pod opieką wychowawcy, Pana Piotra Skipirzepy, uczestniczyli w wykopkach w Marcinowie. Powierzone uczniom zadanie zostało wykonane w 100%. Gospodarze serdecznie podziękowali za pomoc w zbiorze ziemniaków uczniom i nauczycielowi.

 

 

 

Dodano: 14.09.2016 r.

W dniu 14-09-2016 długoletnią pracę w oświacie zakończyła Pani Kazimiera Gontarek. Za lata wspólnej pracy w imieniu pracowników i uczniów ZSP nr 1 podziękował dyrektor szkoły Pan Rafał Olecha. Mamy nadzieję, że mimo zasłużonej emerytury Pani Kazimiera o nas nie zapomni.

Więcej zdjęć na naszym FB


Pierwsza musztra

Dodano: 13.09.2016 r.

Pierwsza musztra klas mundurowych ZSP nr 1 w Kłodzku

Więcej zdjęć na naszym FB

 

Terminy egzaminów

Dodano: 12.09.2016 r.

Terminy egzaminów w sesji wrzesień-październik

 SPRAWDŹ KIEDY MASZ EGZAMIN (FORMAT PDF)

 

 


50 Rajdu Dolnośląskiego

Dodano: 08.09.2016 r.

Lubisz adrenalinę, jesteś odpowiedzialny?

Po raz pierwszy uczniowie ZSP nr 1 w Kłodzku (BUDOWLANKI) uczestniczyć będą w zabezpieczaniu trasy 50 Rajdu Dolnośląskiego. Pełnoletni uczniowie zainteresowani wolontariatem na rzecz Automobilklubu Ziemi Kłodzkiej proszeni są o zgłaszanie do dyr. Jacka Szczepańskiego w terminie do 13-09-2016!

 

Europa dla ZSP nr 1

Dodano: 02.09.2016 r.

Europa dla ZSP nr 1 w Kłodzku:)

Mamy kolejny projekt dla obecnych klas trzecich !!!!! - czterotygodniowe praktyki za granicą (Włochy i inny kraj) dla logistyków i budowlańców. Projektem zostanie objętych 30 uczniów ZSP nr 1 w Kłodzku.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

Dodano: 01.09.2016 r.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017

Foto: J. Budziński


Zebranie z rodzicami/opiekunami

Dodano: 01.09.2016 r.

 

 Zebranie z rodzicami/opiekunami

 

Dyrektor ZSP nr 1 w Kłodzku, Pan mgr Rafał Olecha zaprasza rodziców/opiekunów wszystkich uczniów na zebranie organizacyjne z wychowawcami klas, które odbędzie się 7 września 2016 roku.

 

 

WNIOSEK

Dodano: 29.03.2016 r.

 

 WNIOSEK O WGLĄD DO PRACY EGZAMINACYJNEJ

Zal_12.pdf

Zal_12a.pdf

 

wglad_do_pracy/001.jpg

wglad_do_pracy/002.jpg

wglad_do_pracy/003.jpg